Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0313 805e 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
9993 489b 350
9997 6cbb 350
Reposted fromsbguys sbguys viamuladhara muladhara
Reposted fromgifz gifz viamuladhara muladhara
6927 df35 350
Reposted fromIriss Iriss viaoll oll
8171 595a 350
3473 c90b 350
fb.com
Ulice Wrocławia wiedzą wszystko o priorytetach.
2803 03e1 350
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Różewicz, Kartoteka
Reposted fromCaro87 Caro87 viaweregesu weregesu
2850 316f 350
Reposted fromKrebs Krebs viamaiale maiale
2745 16df 350
awwww ♡
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viamaiale maiale
Damian Strączek, Żórowy dinożarł mówi dziukuluku. 
I kto to papla - nietypowy słownik języka dziecięcego

chcęto!
Reposted fromprzecinek przecinek viaskinnylove skinnylove
Stałam się w tym wszystkim całkiem niezła – mówić jedno, podczas gdy myśli się coś innego, zachowywać się, jakbym słuchała, kiedy nie słucham, udawać, że jestem spokojna i szczęśliwa, kiedy tak naprawdę jestem na skraju rozpaczy. To jedna z umiejętności, jakie doskonali się z wiekiem.
— Lauren Oliver - Delirium
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaKama Kama
Boskie oko widzi wszystko, zna cały internet...

ta da!
<dryg>
!!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl